Literaire canon 7

De Gruuthuse-liederen. Ik heb even gezocht. U moet ervoor een naar een van de universiteitsbibliotheken om ze te kunnen lezen. En onmiddellijk denk ik `waar is de tijd gebleven dat historisch letterkundigen zich bezighielden met het toegankelijk maken van deze middeleeuwse werken?' Die tijd ligt helaas ver achter ons (de goeden niet te na gesproken). De openbare bibliotheek heeft nog wel een vooroorlogs beduimeld exemplaar van Karel ende Elegast, dat vier jaar geleden voor het laatst is uitgeleend. Ik weet wel waar die (historisch) letterkundigen zich mee bezighouden, of beter gezegd ledig houden: met onnozele spelletjes wie de grootste Nederlander is of met het etaleren van hun literaire kennis. De lezers hebben zich deze week ongetwijfeld en masse naar de bibliotheken gespoed met de vraag naar de liedjes uit Gruuthusen. `Misschien in Twente' opperde de bibliothecaresse, nadat zij de catalogus wel drie keer had geraadpleegd.

    • Max Dohle