Literaire canon 1

Drie neerlandici, Marita Mathijsen, Herman Pleij en Thomas Vaessens, deden vorige week in het Zaterdags Bijvoegsel een voorstel tot een canon van de Nederlandse literatuur. Ze noemden de vijftig boeken die iedereen zou moeten lezen. Zo'n vijfentwintig lezers reageerden, vaak omdat ze één of enkele schrijvers misten. Alle brieven en e-mails worden doorgestuurd aan de auteurs. Hieronder een selectie.

In grote lijnen kunnen wij ons prima vinden in de canon zoals die door u is samengesteld. Grappig dat de lijst veel overeenkomsten vertoont met onze eindexamenlijst HBS-A van 1963. Zegt wel iets over de kwaliteit van het literatuuronderwijs in die dagen! Toch missen wij twee namen van auteurs die van onschatbare betekenis zijn (geweest) voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Vooral het ontbreken van Simon Vestdijk is voor ons onbegrijpelijk. Welk werk van hem u op de lijst zet, is ons om het even. Maar hij moet er gewoon bij. Onze tweede suggestie is Jan Wolkers. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u Adri van der Heijden van meer belang vindt voor ons literaire erfgoed dan Wolkers. Inruilen dus, wat ons betreft.

    • Frans Dekkers