Imagoprobleem

Het Comité Weg Ermee wil, samen met lezers van de Achterpagina, Nederland ontdoen van overbodige regels en nutteloze instellingen.

U werkt als leraar, als docent, als hoogleraar misschien zelfs. U zucht onder de bureaucratische regelgeving, onder de talloze ambtelijke circulaires en oekazes die als zure, dorre herfstbladeren op u neerdalen.

Voelt u zich aangesproken? Ja? Wat raar, het Comité Weg Ermee heeft nog bijna niks van u gehoord.

Drie weken achtereen (zie www.nrc.nl) is het Comité nu al met de samenleving in gesprek geweest over regels en rituelen waarvan de u.h.d. (= uiterste houdbaarheidsdatum) is verstreken. Talloze vergadercolleges, uitwassen in belastingheffing en ceremoniële franjes zijn al voorgedragen voor opheffing. Maar de oogst van het `onderwijsveld' is tot dusver uiterst mager geweest. Het Comité Weg Ermee zou bijna gaan denken dat het dus wel meevalt met die regeltjes op scholen en universiteiten, dat hier toch vooral een cultuurprobleem speelt, namelijk van te veel zeuren over regeltjes, maar dat het in de praktijk allemaal zo'n vaart niet loopt. Of niet soms? Concrete voorbeelden graag!

De oproep van vorige week – gezocht: `witte olifanten' in het bedrijfsleven – heeft intussen aardig wat stof voor sanering opgeleverd of, iets eufemistischer gezegd, voor interim-management. Twee instellingen lichten we eruit:

Weg met de Kamers van Koophandel!? Het Comité Weg Ermee moet toegeven dat het geen expert is op dit gebied, maar stelt wel vast dat deze Kamers minimaal kampen met een imagoprobleem. Een citaat uit vele: ,,Ik betaal braaf m'n contributie maar ik heb geen idee wat ik ervoor terugkrijg. Ik moet er m'n jaarverslagen inleveren. Als ik dat niet doe, riskeer ik een boete. Ik ken bedrijven die zo'n boete fluitend betalen, omdat ze dan goedkoper uit zijn dan wanneer ze zo'n verslag maken. Dat hele bestand van verslagen zal dus wel een rommeltje zijn. En wat die Kamers van Koophandel verder doen? Voorlichting geven en campagnes voeren en zo. Mij wordt nooit gevraagd of ik daar blij mee ben.''

Nooit van gehoord: de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer. Het Comité Weg Ermee leert graag. Naar nu blijkt, moet iedere ondernemer die zelf spullen wil vervoeren boven de 500 kilogram hiervoor apart een vergunning aanvragen in Zoetermeer. Of anders: boete van 500 à 2.000 euro. Ga naar de website www.siev.nl en lees deze hallucinerende Droste-cacaobus-zin: `De SIEV gaat over tot het verlenen van een inschrijving voor eigen vervoer en het verstrekken van inschrijvingsbewijzen als bedrijven, die besloten hebben hun vervoer in eigen vervoer af te wikkelen, hebben aangetoond, dat het vervoer waarvoor de inschrijving wordt verzocht, is aan te merken als eigen vervoer.' Wie dergelijk proza `communiceert', vraagt erom te worden bedreigd met de wens tot uitsterven.

Divers gefrons heeft het Comité ook ontvangen over nut en noodzaak van bedrijfschappen en productschappen en over de tijdverslindende aandacht die instellingen als het CBS, het UWV, de CWI's, de CRK, de HBA en vele andere afkortingen opeisen. De geopperde bezwaren hiertegen zijn nog wat weinig gearticuleerd. Graag meer!

Suggesties voor afschaffing en opheffing zijn welkom, uiterlijk komende woensdag, via achterpagina@nrc.nl.

    • Gijsbert van Es