Idealistische popmuzikanten blij gemaakt met dode mus

Met interesse lazen wij `Hypes in de pop horen erbij' in NRC Handelsblad van 3maart. De strekking van de eerste alinea verbaasde ons ,,Even vlammen en dan weer weg. Ondersteund met 10.000 euro subsidie.'' Pijnlijk als je net op de bladzijde daarvoor gelezen hebt over de bezuinigingen bij het Muziekcentrum van de Omroep en de verwoestende gevolgen daarvan voor het muziekaanbod en de musici.

Hoe valt dat te rijmen met de uitspraak van de heer Heijthuijsen van Muzieklab Brabant verderop in het artikel, dat ,,musici, werkzaam in de klassieke muziek of in de jazz wel in staat zijn een goede beroepspraktijk op te bouwen. Die kant moet het in de pop ook op''. En ,,In de rock zitten muzikanten doorgaans erg vast (sic) aan hun bands. Wij nodigen mensen uit om echt iets anders te doen.'' Hij voegt er verder aan toe dat een popmuzikant een professional is, ,,daar ontkom je niet aan....''. Bedoelt hij met dat echt iets anders doen `even vlammen en dan weer weg'? Dat daarvoor 10.000 euro ter beschikking gesteld wordt, maakt dat een `professional' van de muzikant?

Wij geloven dat het luisteren naar en het spelen met andere collega's een vereiste is voor iedere professional. Het leidt tevens tot een verbetering van het functioneren in de eigen band. Zou het niet zinniger zijn om een groep te subsidiëren die al langer aan de weg timmert en bewezen heeft over kwaliteit te beschikken? Om het eenmalige optreden tot de norm van een `nieuwe productiemethode' te verheffen is ons inziens niet de juiste weg.

Heijthuijsen beweert, dat je na een conservatoriumopleiding al zó goed speelt dat je niet meer jarenlang hoeft te repeteren. Misschien is die arrogante en lakse instelling de reden voor het geringe aanzien van de Nederlandse popmuziek in het buitenland? De kleine groep van internationaal opererende Nederlandse musici weet wel beter.

We zullen onder ogen moeten zien, dat het weinig uitmaakt of je in de klassieke, hedendaagse, jazz- of popmuziek werkzaam bent. Overal gelden min of meer dezelfde keiharde wetten. In plaats van veel geld en energie te steken in het opnieuw uitvinden van het wiel zouden popmuzikanten misschien eens bij andere sectoren in de muziekwereld te rade kunnen gaan. De know-how van oude rotten in het vak is naar onze mening waardevoller dan de dode mus waarmee de idealistische popmuzikant door Muzieklab Brabant blij wordt gemaakt.

    • J.H. Tol
    • Rotterdams Philharmonisch Orkest
    • S. M. Greenberg
    • Hochschule Für Künste