Esoterie 1

Met belangstelling las ik de bespreking van de Dictionary of Gnosis and Western Esotericism van Wouter Hanegraaff door Hendrik Spiering (W&O 5 maart). Wat echter duidelijk achterhaald is en reeds bekend had moeten zijn bij de schrijver, is de bewering dat mevrouw Blavatsky een aantal brieven van haar Meesters vervalst zou hebben. Deze stelling is gebaseerd op een rapport van Hodgson verbonden aan de SPR (Society for Psychical Research) uit 1885. In 1997 is echter na zeer langdurig onderzoek klip en klaar vastgesteld door dezelde SPR dat dit absoluut een onjuiste voorstelling van zaken was.

Duidelijk is geworden dat Madame H.P. Blavatsky nooit de brieven van haar Meesters zelf kon hebben geschreven. In het boek `HP Blavatsky en de SPR' uitgegeven door de TUPA is te lezen hoe deze conclusie onderbouwd wordt. Ook kan dat nagelezen worden op www. theosofie.net/onlineliteratuur/spr/index.htm

Concluderend kan gesteld worden dat de zogenaamde Mahatmabrieven authentiek zijn. Mevrouw Blavatsky heeft met het theosofisch standaardwerk `De Geheime Leer' veel mensen weten te inspireren zowel in het verleden als nu.

    • Ad. J. van Dijk