Compromis over Britse terreurwet

De Britse regering is er gisteravond na een marathondebat van dertig uur in geslaagd haar antiterreurwetgeving alsnog door het parlement aanvaard te krijgen.

Inmiddels waren eerder gisteren op last van een Britse rechter al vijf van de negen gevangenen, die nog vastzaten op grond van een oude wet wegens verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, op borgtocht en onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Ze werden voorzien van een elektronische armband, zodat justitie hun gangen kan blijven volgen. Sommigen van hen hadden drie jaar gevangen gezeten.

Krachtens de nieuwe wet kunnen verdachten van terroristische activiteiten zonder enige vorm van aanklacht worden beperkt in hun bewegingsvrijheid door bij voorbeeld huisarrest of een telefoneerverbod of een verbod op het gebruik van internet. Wel moet de regering toestemming hebben van een rechter bij toepassing van zulke maatregelen.

In de nacht van donderdag op vrijdag weigerde het Hogerhuis nog in te stemmen met de voorstellen van de regering, die volgens veel Lords op gespannen voet staan met fundamentele burgerrechten. De Lords, inclusief een deel van de vertegenwoordigers van Blairs eigen Labour-partij, vonden dat de regering slechts bij voldoende bewijs verdachten van terrorisme beperkingen mocht opleggen zonder dat daar enige vorm van aanklacht aan te pas kwam. De regering zelf wilde daarin soepeler zijn.

Ook eisten de Lords dat de huns inziens ondeugdelijke wet na een jaar zou worden ingetrokken. Met dit laatste weigerde premier Blair op zijn beurt akkoord te gaan en ook het Lagerhuis achtte zo'n bepaling onnodig. Gisteren duurde de impasse de hele dag voort. Voor de vierde keer wees het Hogerhuis de voorstellen van de regering af.

Op de achtergrond van het conflict speelde nadrukkelijk mee dat er naar verwachting binnen twee maanden verkiezingen worden gehouden in Groot-Brittannië. Zowel de regering als de Conservatieven wilden de indruk vermijden te toegevend te zijn op het thema van het terrorisme.

Aan het begin van de avond werd er echter alsnog een compromis bereikt. De wet zal na een jaar niet automatisch worden ingetrokken maar worden geëvalueerd. Dat zou in intrekking van de wet kunnen uitmonden. Zowel Blair als de Conservatieve leider Michael Howard riep zichzelf na afloop uit tot winnaar van het titanengevecht.