Bewindslieden naar Egypte

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) brengen, vergezeld van een handelsmissie, begin april een bezoek aan Egypte. De Egyptische regering voert economische hervormingen door en wil buitenlandse investeringen bevorderen. De missie staat vooral in het teken van de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.