Belastingconsulent mag bellen

Erkende belastingconsulenten krijgen vanaf maandag een rechtstreekse lijn met belastinginspecteurs. Dat heeft de Belastingdienst gisteren toegezegd.

De dienst reageert hiermee op klachten, ondermeer uit de Tweede Kamer, over de slechte bereikbaarheid van de belastingtelefoon. Tot voorkort mislukte soms de helft van de telefoontjes. Voor 2003 gold nog een bereikbaarheidsnorm van 95 procent. Die had staatssecretaris Wijn (Financiën) in arren moede teruggeschroefd naar 70 procent. Dat niveau wordt sinds enkele weken gehaald, zo liet Wijn deze week weten.

Uit de afspraak tussen de belastingconsulenten en de Belastingdienst blijkt dat de staatssecretaris de belastingtelefoon onder meer ontlast door belastingadviseurs en accountants rechtstreeks toegang tot belastingambtenaren te geven. Ook zij moesten tot nu toe eerst het callcentre van de Belastingdienst bellen. Het privilege is beperkt tot consulenten die bij één van de beroepsorganisaties zijn aangesloten. Het is niet de bedoeling dat ook bedrijven en andere gewone belastingbetalers rechtstreeks naar de belastingkantoren bellen met verzoeken om informatie of opmerkingen over hun aanslagen. Daarom hebben de adviseurs moeten beloven de nummers geheim te houden. De doorsnee belastingbetalers blijven aangewezen op een callcentre. Als een vraag daar niet te beantwoorden is, wordt men binnen twee dagen door een echte deskundige teruggebeld.

Bij de Belastingdienst geregistreerde belastingconsulenten van erkende organisaties krijgen bovendien de mogelijkheid e-mails naar de belastingkantoren te sturen. Daarvoor krijgen de adviseurs vertrouwelijke e-mailadressen van de belastingkantoren tot hun beschikking. Om te voorkomen dat ook burgers die onverhoopt een dergelijk adres te weten komen zelf gaan e-mailen, moeten de adviseurs bij de mail een identificatienummer vermelden.

    • Aertjan Grotenhuis