Aan een welzijnswerker heb je weinig in Afghanistan

Het hoofdartikel `Vechten in Afghanistan' (28 februari) is me wat te gemakkelijk. Dat Nederland in dat land zou helpen bij het vangen van allerlei mensen en groeperingen die allen het eigen gewin of gelijk nastreven, lijkt me prima. Een figuur als Bin Laden met z'n medestanders uitschakelen, ook prima. Maar de manier waarop dat alles gebeurt, moet ook prima zijn. Dat dat met militaire middelen gaat, is duidelijk. Aan een welzijnswerker heb je er weinig. Er is wel een probleempje. De Nederlandse militairen zouden onder VS-bevel aan het werk moeten. De VS hanteren hierbij zoals in het hoofdartikel staat ,,omstreden Amerikaanse regels'' waar het de behandeling van verdachten en (krijgs)gevangenen betreft.

Als de VS voor zijn wijze van behandeling van gevangenen van deze oorlog zich ooit zal moeten verantwoorden voor de internationale gemeenschap, heeft ook Nederland een probleem. Wij hebben immers geholpen en er mede voor gezorgd dat (krijgs)gevangenen in een totaal rechteloze situatie in de VS terechtkwamen.

De conclusie van het hoofdartikel zou naar mijn mening moeten zijn geweest: we willen wél maar kunnen niet meedoen, omdat we de internationale rechtsregels niet (onbedoeld) willen schenden.

    • Niels Abcouwer