Vorderingen van de beschaving

Multatuli schreef: `Publiek, ik veracht U'. Meer dan een eeuw later laat Jan Wolkers op het omslag van een boekje zijn vrouw haar blote achterste naar zijn lezers keren. Op de voorpagina van de editie van 9 maart onthaalt NRC Handelsblad zijn lezers op dezelfde foto met als toegevoegde waarde het portret van de auteur die verlekkerd naar de vóórkant van zijn eega staart. De beschaving maakt duidelijk vorderingen.

    • M. Looij