Verzekeraars liever niet in WAO-markt

De verzekeraars dreigen af te haken bij de uitvoering van de nieuwe WAO. Zij stellen dat de kabinetsplannen voor hen niet rendabel zijn. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil hier volgende week een spoeddebat over.

Pagina 9