Twee ton boete voor Durion

De toezichthouder op de energiemarkt, DTe, heeft het energiebedrijf Durion een boete opgelegd van 220.000 euro. Durion werft volgens de toezichthouder op oneerlijke en misleidende wijze klanten.

DTe sprak gisteren van een ernstige overtreding van de wet. Het is de eerste keer dat de dienst een boete uitdeelt.

De toezichthouder heeft Durion bovendien twee dwangsommen opgelegd. Als het energiebedrijf niet binnen drie weken het verkooppersoneel eerlijk laat werken, moet het 20.000 euro per dag betalen. Binnen twee maanden moet Durion in staat zijn de telefonische gesprekken te bewaren, zodat DTe kan nagaan of deze eerlijk verlopen. Voor ieder gesprek dat dan niet beschikbaar is, brengt DTe 1.000 euro in rekening.

DTe verlengde maart vorig jaar de vergunning van Durion, sinds 2003 onderdeel van Energiebedrijf.com, voor de levering van groene stroom. Een voorwaarde was dat de onderneming haar omstreden klantenwerving zou aanpassen. De toezichthouder bleef echter klachten van consumenten binnenkrijgen over Durion.

Durion wekt volgens DTe bij klanten de indruk dat ze worden benaderd door hun huidige energiebedrijf dat een korting op de rekening aanbiedt. Ook licht Durion licht consumenten fout in over besparingen die een contract bij het bedrijf zou opleveren. En Durion stuurt vaak contracten op als iemand alleen informatie vraagt.

,,Door de handelwijze van Durion wordt het vertrouwen van de consument in de vrije energiemarkt geschaad'', liet DTe-directeur Van Zijl weten. ,,Consumenten zullen, na dergelijke contacten met Durion, terughoudender zijn om overeenkomsten te sluiten met nieuwe leveranciers.''