Senaat eerder unaniem tegen wetsvoorstel

Een uwer redacteuren schrijft op 9 maart dat de Eerste Kamer voor het eerst in de geschiedenis unaniem een wetsvoorstel heeft afgewezen. Dat is onjuist. Op 22 maart 1983 kregen minister Rietkerk en ik de bittere pil te slikken dat de Eerste Kamer unaniem de Politiestopwet verwierp. De aanvaarding daarvan was opgenomen in het regeerakkoord tussen CDA en VVD, dat leidde tot het kabinet-Lubbers I. Het ging om een noodzakelijk geachte bezuiniging, die kon worden bereikt door ervan af te zien dat gemeenten door het bereiken van een inwonertal van 25.000 van rechtswege zouden overgaan van Rijkspolitiezorg naar de duurdere eigen gemeentepolitie. Omdat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel twee gemeenten (Wijchen en Veghel) intussen meer dan 25.00 inwoners hadden gekregen en de peildatum van 1 januari 1983 was verstreken, vond de Eerste Kamer dat ten aanzien van die gemeenten sprake was van ongeoorloofde terugwerkende kracht.

De invoering van gemeentepolitie kostte veel geld. Dat is nog wel wat anders dan de verwerping van een wetsvoorstel waarin de regering tegen de herhaalde waarschuwingen van de Eerste Kamer in bij implementatie van een Europese richtlijn toch weer meer regelt dan `Brussel' verlangde, zoals op 8maart het geval was.

Ook op 11 september 1990 verwierp de senaat unaniem een wetsvoorstel. Dat betrof de subsidiëring van politieke instituten.

    • F. Korthals Altes