Plan MKB: Werkjaar in plaats van een werkweek

Werknemers moeten langer gaan werken. Bovendien moeten zij niet meer voor een aantal uren per week worden ingehuurd, maar voor een vast aantal uur per jaar. Deze uren zouden gewerkt moeten worden op momenten dat het nodig is voor het productieproces. Dat moet om de toegenomen internationale concurrentie het hoofd te bieden, zegt voorzitter Loek Hermans van MKB Nederland.

,,Hét punt voor ondernemers is, naast versoepeling van het ontslagrecht, het managen van de arbeidstijd'', zegt Hermans. Driekwart van de werkgevers in het midden- en klein bedrijf vindt dat werknemers aanzienlijk langer moeten werken. Nederlandse werknemers werken met gemiddeld 1.633 uur per jaar korter dan het gemiddelde in de Europese Unie van 1.711 uur. In het Nederlandse midden- en klein bedrijf werken ongeveer drie miljoen mensen. De werktijd zou bovendien veel flexibeler moeten worden benut, zegt bijna 90 procent van de werkgevers, en niet door de invoering van een standaard veertig-urige werkweek. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van MKB-Nederland dat vandaag bekend wordtgemaakt. Daaruit blijkt ook dat de helft van de MKB-leden vindt dat de CAO's nu onvoldoende ruimte bieden om zulke afspraken te maken.

Flexibele inzet van arbeidstijd is een onderwerp dat speelt in veel lopende CAO-onderhandelingen. In de onderhandelingen over de bouw-CAO, die nu al weer een aantal weken stilligt, is het een van de belangrijkste struikelpunten. Toch verwacht Hermans niet dat er dit jaar al veel aanpassingen komen op dit punt. ,,De aandacht gaat toch vooral uit naar afspraken over de WAO en ziektekosten.'' Maar in de komende jaren wil MKB meer raam-CAO's sluiten, die ruimte overlaten voor afspraken op het niveau van ondernemingen.

MKB wil verlenging van de arbeidstijd in eerste instantie bereiken door het terugbrengen van het aantal verlofdagen. Dat langer werken zou voor een deel op kosten moeten van de werknemers en de overheid, vindt MKB. ,,Dat kan door de extra uren – voor een bepaalde periode – fiscaal minder zwaar te belasten.'' MKB-Nederland gaat er daarbij van uit dat werknemers in ieder geval de helft van die extra uren vergoed krijgen, als compensatie voor de afschaffing van de adv-dagen.

Hermans pleit voor contracten voor een aantal uren per jaar in plaats van per week - binnen de grenzen die de arbeidstijdenwet daaraan stelt. ,,Werknemers die hun vakmanschap 1.800 uur per jaar ter beschikking stellen.'' Bij ziekte moeten de werknemers de uren op een ander moment inhalen. ,,Natuurlijk zit ook daar een grens aan, en dat zal per sector verschillen'', zegt Hermans.