Monitor: segregatie in hoofdstad neemt toe

De segregatie tussen de diverse etnische groepen in Amsterdam neemt toe en de kansen van Marokkanen om maatschappelijk te slagen zijn sterk afgenomen.

Die conclusies staan in de `Diversiteit- en Integratiemonitor' die de gemeente Amsterdam vandaag heeft gepresenteerd.

Het onderzoek, dat periodiek wordt gedaan, is uitgevoerd door de gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente. Vooral op de woningmarkt valt te zien dat van segregatie tussen verschillende etnische groepen sprake is. Met name Marokkanen, Turken en Nederlanders wonen in toenemende mate bij hun eigen groep.

Naast een etnische scheiding op de woningmarkt valt op dat de maatschappelijke positie van etnische groepen sterk verschilt. Marokkanen vallen op doordat zij de laagste score hebben op de zogeheten `kansindicatoren' en de hoogste op de `risicofactoren' van de acht grote etnische groepen.

De Marokkanen worden gevolgd door de Turken. In de positie van die laatste groep zijn meer verbeteringen zichtbaar. Hun inkomen is gestegen en ook de leefsituatie is verbeterd. Beide groepen kampen wel met taalproblemen.

Zowel Turken als Marokkanen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Deze lagere arbeidsparticipatie wordt verklaard uit de geringere vertegenwoordiging van vrouwen uit deze groepen op de arbeidsmarkt.

Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat ,,menging van etnische groepen in Amsterdamse wijken nooit uitgangspunt van beleid is geweest''.