Lasten voor bedrijfsleven 1 mld lager

De administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven gaat verder omlaag. Het kabinet heeft vanochtend ingestemd met schrappen van regels waarmee het bedrijfsleven zich ruim 1 miljard euro bespaart.

Tot 2007 worden in totaal 190 administratieve rijksregelingen afgeschaft of herzien, waardoor de administratieve lasten in totaal met 4 miljard euro omlaaggaan.

Per ministerie komt er een maximum dat aan administratieve lasten mag bestaan. Als een ministerie besluit om bepaalde lasten te verhogen, dan moeten andere lasten worden verlaagd. De voorgestelde maatregelen zijn vandaag naar de Kamer gestuurd.

Minister Zalm (Financiën) die met staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) verantwoordelijk is voor de verlaging van de administratieve lastendruk, zegt dat het in hoofdzaak gaat om snoeien in overbodige regels en ruimer gebruik van ICT. Met name nationale regels worden geschrapt. Meer en meer worden Europese regels gehanteerd als standaard en verdwijnen overbodige Nederlandse toevoegingen. Naar schatting de helft van de Nederlandse administratieve lasten voor bedrijven is gebaseerd op Europese regelgeving.

De totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven werden in 2002 geschat op 16 miljard euro. Vorig jaar waren al maatregelen bekendgemaakt voor een vermindering met 2,8 miljard euro, deze zijn nu aangevuld tot 4,1 miljard euro.

Van de aangekondigde maatregelen is een deel (900 miljoen) in 2003 en 2004 uitgevoerd, eind dit jaar oplopend tot 1,7 miljard. De resterende maatregelen volgen in 2006 en 2007. Hiermee voldoet het kabinet aan de doelstelling uit het regeerakkoord om deze kabinetsperiode de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met een kwart terug te brengen.

Het ministerie van Justitie levert de grootste bijdrage aan de verlaging van administratieve lasten, onder meer door stroomlijning van de regelgeving voor jaarrekeningen en afschaffing van de `geen bezwaar'-verklaringen bij de oprichting van BV's.

Het ministerie van Financiën, de grootste afzonderlijke departementale bron van administratieve lasten, draagt bij door onder meer uniformering van het loonbegrip voor de fiscus. Sanering van regels van de Arbo-wetgeving (Sociale Zaken) en de invoering van gestandaardiseerde vergunningen voor het gebruik van de ruimte (VROM) leveren eveneens aanzienlijke kostenbesparingen voor het bedrijfsleven op.

PAPIERBERG: pagina 13

    • Roel Janssen