`Kind komt weer centraal in jeugdzorg'

Het belang van het kind komt weer centraal te staan in de jeugdzorg. Dat beloofde minister Donner (Justitie, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer. Tot nu toe overheersten vaak de belangen van de ouders.

De Tweede Kamer besprak met Donner en staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) het onderzoek van de Inspectie voor de Jeugdzorg naar de dood van de driejarige Savanna in september vorig jaar. De moeder, die ervan verdacht wordt het meisje te hebben mishandeld en gedood, bleek al jarenlang onder toezicht te staan van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. De verantwoordelijke gezinsvoogd miskende signalen van mishandeling omdat zij zich te veel liet leiden door het perspectief van de moeder.

Volgens Donner staat het belang van het kind in de wet al voorop, maar hij erkende dat in de praktijk ,,de focus op de veiligheid van het kind is achtergebleven''.

De belangen van het kind worden te veel vereenzelvigd met die van het gezin, waardoor het kind in gevaar kan komen als die belangen botsen, zo betoogden verschillende Kamerleden. Om het kind prioriteit te geven zal Donner de wet waar nodig aanpassen.

De belangenvereniging voor medewerkers in de jeugdzorg (BMJ) keert zich tegen het besluit van het openbaar ministerie om een strafrechtelijk vooronderzoek in te stellen tegen de voogd van Savanna. ,,Voogden werken onder onmogelijke omstandigheden, ga die niet ophangen'', zegt Ton Moolenaar voorzitter van de BMJ. Volgens Moolenaar is het incident geen individuele verantwoordelijkheid, maar te wijten aan problemen in de jeugdzorg die al jaren ,,zó verschrikkelijk bekend zijn''.; Molenaar verwijt de overheid daar niets aan te doen. ,,We horen alleen een oorverdovende stilte''.

Moolenaar denkt dat veel problemen in de jeugdzorg opgelost kunnen worden als Donner de succesvolle proefprojecten uit het zogenoemde Deltaplan landelijk invoert. Deze experimenten waren bedoeld om de bureaucratie en werklast bij de jeugdzorg terug te brengen en de kwaliteit van hulpverlening te verbeteren. Enkele kamerfracties dienden gisteren ook een motie in voor een zo spoedige landelijke invoering. Maar de minister liet de Tweede Kamer gisteren weten nog te bestuderen of daar wel voldoende geld voor is. Molenaar: ,,Als je er als samenleving geen geld voor overhebt, moet je ook niet zeuren''.

Donner zegde wel toe zonodig extra geld te geven om te zorgen dat de Raad voor de Kinderbescherming daadwerkelijk controleert of het besluit een kind na een uithuisplaatsing weer terug te brengen bij de familie wel goed genomen is. De inspectie constateerde naar aanleiding van de zaak Savanna dat de Raad deze wettelijk verplichte taak ,,willens en wetens'' niet uitvoert.