Hermans tiende sterfjaar herdacht

Eind jaren vijftig besteeg Willem Frederik Hermans de trap van uitgeverij De Bezige Bij. Bovenaan stond de directeur, Geert Lubberhuizen, en Hermans riep uit: ,,Hier is de grootste schrijver van Nederland!'' Die stelling wordt door het W.F. Hermans Instituut pertinent onderschreven. ,,2005 wordt het jaar van Hermans'', zo verklaarde gisteren directeur Raymond Benders op een bijeenkomst bij de Bezige Bij. Tien jaar geleden overleed de schrijver en dat wordt op allerlei manier herdacht. Het belangrijkste is wel dat op 4 november het eerste deel verschijnt van Hermans' Volledige werken. Met daarin de romans Conserve en De tranen der acacia's.

De Volledige Werken, bezorgd door het Constantijn Huygens Instituut, zullen uit 24 delen bestaan die met een frequentie van twee banden per jaar verschijnen, in een luxe- en een publiekseditie. De banden zijn geordend naar genre; interessant zijn bijvoorbeeld de drie of vier delen met niet eerder gebundelde teksten, waaronder artikelen die Hermans schreef in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Iedere tekst binnen de Volledige Werken krijgt een nawoord waarin de ontstaans- en publicatiegeschiedenis is beschreven. Daartoe hebben de bezorgers het uitvoerige privé-archief van Hermans bestudeerd. De definitieve versie bepalen van een Hermans-roman is geen gemakkelijk karwei; de schrijver bracht bij iedere nieuwe druk wijzigingen aan en voegde soms ook nieuwe alinea's toe.

Op 27 april, de sterfdag van Hermans, opent het WFH-Instituut de website www.willemfrederikhermans.nl met daarop onder meer de primaire en secundaire bibliografie en een volledig overzicht van het archief. De Bezige Bij brengt op dezelfde dag een bundeling uit van alle autobiografische verhalen, getiteld Richard Simmillion. Op 6 november zal in de Rode Hoed een Hermans-symposium plaatsvinden en op 31 oktober en 7 november wordt een tweedelige documentaire van Max Pam over de schrijver uitgezonden met veel aandacht voor Hermans' polemieken en de affaires die daaruit voortvloeiden.

    • Martijn Meijer