Geen opvang van daklozen meer in Pauluskerk

De Pauluskerk in Rotterdam verliest zijn functie als opvang voor (verslaafde) daklozen. Dat zijn het kerkbestuur en B en W van Rotterdam overeengekomen. De Pauluskerk aan de Mauritsweg bij het Centraal Station wordt dit najaar gesloopt. Daarna komt er nieuwbouw. Voor de huidige, ongeveer zeshonderd regelmatige gebruikers van de daklozenopvang in de kerk worden nieuwe opvanglocaties gezocht. De Pauluskerk behoudt na de nieuwbouw de gebruikelijke kerkelijke functies, zoals kerkdiensten en diaconale werkzaamheden. Het besluit de opvang van (verslaafde) daklozen niet meer in de nieuwbouw van de kerk te laten terugkomen, is volgens het stadsbestuur ,,een belangrijke stap in het terugdringen van de overlast in het centrumgebied''.