Dieren bijvoeren bij hoge sterfte

Als de sterfte onder de dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen de komende tijd ,,bovengemiddeld'' stijgt, zal minister Veerman (LNV, CDA) overwegen de dieren bij te voederen. Dat heeft de minister gisteren toegezegd aan de Tweede Kamer. Het parlement hield gisteren een spoeddebat over de sterfte onder de in het wild levende edelherten, paarden en runderen. Staatsbosbeheer laat in het gebied de natuur zoveel mogelijk z'n gang gaan en schiet alleen de dieren af die ondraaglijk lijden. Bijvoederen is volgens Staatsbosbeheer geen goed idee, omdat ook in dat geval de sterke dieren de zwakkeren verdringen. Per dag sterven op dit moment 15 tot 20 dieren, minder dan Staatsbosbeheer in de winterperiode verwacht.