Blairs commissie: meer hulp Afrika

Het Westen moet aanzienlijk meer hulp geven aan Afrika. Daarnaast moet het de omvangrijke subsidies voor de eigen landbouwstaken die zeer nadelig uitpakken voor ontwikkelingslanden. De overheid en het bedrijfsleven in zowel het Westen als in Afrika zelf moeten bovendien optreden tegen corruptie en tegen het aanwenden van gestolen geld.

Dit heeft een internationale commissie onder voorzitterschap van de Britse premier Blair vanmorgen aanbevolen bij de presentatie van een nieuw rapport. Groot-Brittannië is dit jaar voorzitter van de zogeheten G7, de groep van de belangrijkste geïndustrialiseerde landen in de wereld. Het heeft Afrika uitgeroepen tot een van zijn prioriteiten.

Blair zegde vanmorgen bij de presentatie in het British Museum in Londen toe zich tot het uiterste te zullen inspannen om ook de andere grote mogendheden achter zijn initiatief te krijgen. ,,We weten dat verandering mogelijk is'', zei Blair. ,,Het is mogelijk je Afrika over tien jaar voor te stellen met een economie, die net zo snel groeit als die van Aziatische landen.''

De commissie stelt voor de hulp aan Afrika beneden de Sahara op korte termijn te laten toenemen met 25 miljard dollar per jaar. Dat komt neer op een verdubbeling ten opzichte van de bedragen die Afrikaanse landen nu ontvangen. Na 2010 zou er nog meer geld richting Afrika moeten gaan. Het extra geld zou vooral ten goede moeten komen aan onderwijs, gezondheidszorg en de infrastructuur, sectoren waarin veel Afrikaanse landen nog ver achter blijven bij het internationale gemiddelde.

Voorts moeten de schulden aan de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds worden kwijtgescholden. Voorwaarde daarvoor is wel dat veel Afrikaanse landen de kwaliteit van hun bestuur verbeteren en zich meer toeleggen op de bestrijding van armoede onder de eigen bevolking. De rijke landen moeten proberen 0,7 procent van hun nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Met grote nadruk dringt de commissie aan op een einde aan de subsidies op de landbouw in veel Westerse landen. Zo zouden de subsidies op katoen en suiker onmiddellijk moeten ophouden. In 2010 zou het gedaan moeten zijn met alle landbouwsubsidies.

Ook moet het Westen de vredesoperaties van de Afrikaanse Unie voor ten minste de helft betalen, zo stelt Blairs commissie voor.