Alle profeten zijn pervers

Eerst was het nog wel lekker brutaal, dat `lyrisch terrorisme' van de boze jonge moslims van internet-magazine Elqalem.nl. Geestig zijn nog steeds de pasfoto's van de in allesverhullende burqa's gehulde, voornamelijk mannelijke redactieleden. Dat zij een terugkeer prediken naar de ware islam, dat zij zich willen profileren tegenover de `ongelovigen', en dat zij elke zinswending voorzien van de verzuchting `Allah weet het beter', is nog tot daar aan toe. Die laatste kreet kan immers ook worden geïnterpreteerd als de aanzet tot een radicaal islamitisch relativisme. Als Allah het toch beter weet, dan dienen wij onze plaats in dit ondermaanse te kennen en ons te hullen in onzekerheid, bescheidenheid, verdraagzaamheid en ironie.

Qua timing was het natuurlijk ongelukkig dat het anti-homomanifest `Geen Nicht in het Licht' vlak na de moord op Theo van Gogh verscheen. Grappig was wel dat Elqalem-redacteur Jabri hierin dezelfde bezwaren uitte tegen de publieke aanstootgevendheid van reetkevers & kontridders die militante secularisten zoals Wilders, Eerdmans en Pastors aanvoeren tegen hoofddoekjes, hoge minaretten en andere publieke uitingen van de islamitische religieuze identiteit. Homo's moesten volgens Jabri niet op straat te koop lopen met hun seksuele geaardheid. Hou je shit liever thuis, zo luidde zijn advies. Waarom is het nodig om iets publiekelijk te vieren dat onderdeel is van je persoon, dat behoort tot je recht om te leven zoals je wilt? Als vrome moslim wilde hij niet worden geconfronteerd met taferelen die hem op grond van zijn religie voor een dilemma stelden: ,,Ik ben een belasting betalende gebruiker van die straat waarbij ik meen er veilig overheen te moeten kunnen lopen zonder blootgesteld te worden aan skeelerende relnichten in rode strings''.

Inmiddels is mij het lachen vergaan. Ik zie nu in dat de mantra `Allah weet het beter' dekking verschaft aan een ongelofelijke vorm van betweterij. Zij legitimeert een verbaal terrorisme en een woordgeweld dat niet terugschrikt voor de meest platte en hatelijke beledigingen. In de laatste update van Elqalem.nl wordt bijvoorbeeld Ahmed Marcouch, de woordvoerder van de Marokkaanse Unie van Moskeeën van Amsterdam en omstreken, afgeschilderd als een Judas, een verrader die ,,het slijmspoor van de Marokkaanse NSB'er Aboutaleb'' volgt om zich tussen de ,,elitaire bobo's'' een plaatsje te kunnen verwerven. Elqalem.nl komt hier opnieuw in de buurt van radicale Verlichters die slappe bestuurders als Cohen en Aboutaleb, die het met de islam op een akkoordje gooien, beschouwen als nihilistische zelfhaters en verraders van de westers-liberale `leidcultuur'. We herinneren ons dat Theo van Gogh er niet voor terugschrok om Cohen een ,,NSB'er van nature'' te noemen.

Nog kwalijker is dat het magazine Ayaan Hirsi Ali's aanval op het Heilig Boek in Submission I tracht te vereffenen door van zijn kant een aanval in te zetten op het ,,joodse pedofielenboek'' de Talmoed, die ,,bundel van ziekelijke uitspraken van dementerende rabbijnen''. Vervolgens worden zonder enige kritiek meer dan vijftig uitspraken onder elkaar gezet waarin niet-joden als onmensen worden afgeschilderd, d.w.z. als honden, varkens en apen die zonder scrupules kunnen worden misbruikt, uitgebuit, verkracht en gedood. Alle kinderen van ongelovigen zijn dieren. Ongelovigen verkiezen seks met koeien. Een jood mag een drie jaar oud meisje trouwen. Een jood mag seks hebben met een kind (zolang het jonger is dan negen jaar). Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. Opvallend is dat die hele kwaadaardige litanie bijna letterlijk overeenkomt met er wat staat op de internationale nazi-site Stormfrontorg, die op zijn beurt weer verwijst naar radicale islamitische sites als Radioislam.net

Het is alsof je in een duistere spiegel kijkt, waarin alle bedreigingen en beledigingen aan het adres van ongelovigen uit het repertoire van radicale islamisten met pervers genoegen worden weerkaatst. Maar ook de Verlichte critici van de islam krijgen een koekje van eigen deeg. De westerse `leidcultuur' wordt door zijn adepten toch als een joods-christelijke beschaving gedefinieerd? Laten ze nog eens nadenken over de intrinsiek gewelddadige bronnen van die beschaving! Het lijkt er zelfs op dat Elqalem.nl via deze antisemitische omweg ook Hirsi Ali betaald wil zetten voor haar belediging van de Profeet, die zij immers een perverse pedofiel noemde, omdat hij een meisje van negen jaar had getrouwd. In één moeite door kan zo ook worden afgerekend met Theo van Goghs bekende omschrijving van moslims als de ,,vijfde colonne van de geitenneukers''.

De hysterie is compleet wanneer Elqalem.nl met instemming citeert uit de Protocollen van de Wijzen van Zion, de bekende vervalsing die ook voor fanatieke nazi's en stalinisten het onomstotelijke bewijs leverde van het bestaan van een wereldwijde joodse samenzwering. Ook deze informatie is identiek aan die op een white power-site als Stormfront.

Zo zijn we middenin een barbaarse godsdienstoorlog beland. De smaak die deze racistische jijbakken achterlaten is een bittere. Het geloof in de Ene Waarheid blijkt alleen maar te leiden tot de meest kleinzielige verdeeldheid. De conclusie moet daarom zijn dat niet alleen Mohammed, maar alle profeten perverse lieden zijn. Dat Allah het beter weet, is niets anders dan een dekmantel voor de betweterij van zijn Profeet, en voor de afgeleide betweterij van al die kleine profeetjes die zich in diens mantel hullen.

Maar hetzelfde geldt voor de woordvoerders van de joodse en de christelijke God, en voor die van seculiere grootheden als het Volk, de Geschiedenis en het Vaderland. Het geldt bovendien voor de profeten van de Rede, die inmiddels een godsdienstoorlog tegen alle andere godsdiensten hebben ingezet. Maar alle profeten zijn vals. De valsheid van Elqalem.nl vormt daar het zoveelste bewijs van.

Dick Pels is socioloog en publicist

    • Dick Pels