Welkom thuis

Nu na het sluiten van de laatste tent

De driekleur in Camp Smitty is gestreken

Dient men diezelfde vlag hier uit te steken

Als welkomstgroet voor ons detachement

Terwijl het ook vanzelf zou moeten spreken

Dat Jan Soldaat die dienst deed als agent

Als held van heel de natie wordt erkend –

Maar nee, ons land blijft lelijk in gebreke.

Wij leven immers in een vreemde tijd

Waarin alleen de voetballers nog gelden

Als onze echte nationale helden

Die als gevierde winnaars in de strijd

Bij terugkeer van de buitenlandse velden

Een hartverwarmend welkom wordt bereid.

Driek van Wissen

Driek van Wissen is vorige maand gekozen tot Dichter des Vaderlands voor de periode 2005- 2008.

De verkiezingen waren georganiseerd door Poetry International en NRC Handelsblad

www.nrc.nl Dossier Dichter des Vaderlands

    • Driek van Wissen