Voorkomen recidive maar deels succesvol

Meer dan de helft van de deelnemers aan projecten om recidive te voorkomen, gaat toch weer in de fout. Veroordeelden die niet aan zo'n project hebben meegedaan, recidiveren echter nog vaker.

Dit blijkt onder andere uit een grootschalig onderzoek naar recidive dat het ministerie van Justitie gisteren presenteerde. Het is voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek naar herhaling van strafbaar handelen is gedaan. Alle 12 tot en met 17-jarigen en volwassenen die in 1997 werden veroordeeld zijn zes jaar lang gevolgd. Onder jongeren die in de jeugdgevangenis hebben gezeten bleek de recidive het hoogst: 78 procent kwam binnen zes jaar weer met justitie in aanraking. Bij volwassenen die een vrijheidsstraf hadden gekregen bedroeg dit percentage 71 procent. Mensen die een lichter vergrijp begingen en een alternatieve straf kregen, recidiveerden veel minder vaak, 56 procent van de minderjarigen en 43 procent van de volwassenen.

Bij tbs'ers ligt de recidive lager. Na zes jaar was 34 procent van de tbs'ers die tussen 1994-1998 vrijkwamen weer in de fout gegaan. In eerdere periodes lag dat percentage aanzienlijk hoger, tussen 1974-1978 bijvoorbeeld op 65 procent. Volgens de onderzoekers kwam deze daling door een restrictiever ontslagbeleid.

Het onderzoek richtte zich op drie bestaande projecten ter voorkoming van recidive. Bij een project om ex-gedetineerden aan een baan te helpen kwam meer dan tweederde binnen zes jaar weer in aanraking met Justitie. ,,Er zijn nu 130 van dit soort reïntegratieprojecten, die lang niet allemaal goed werken'', zegt Blom, één van de onderzoekers. ,,We willen dit terugbrengen tot tien effectieve programma's.''

De nadruk bij het tegengaan van recidive komt te liggen op samenwerking tussen de gevangenissen, de reclassering en de gemeente. Blom: ,,Het gaat erom dat wanneer Jan of Pietje vrijkomt de gemeente klaar staat met een plan Jan voor werk of verdere scholing.'' Justitie trekt tien miljoen euro uit voor de samenwerking met gemeenten.

Eerder deze week werd in Amsterdam begonnen met een dergelijke aanpak.