Unanieme senaat

Het bericht Senaat unaniem tegen (9 maart, pagina 17), over de afwijzing door de hele Eerste Kamer van een wetsvoorstel over handel in verpande aandelen, meldt dat dit de eerste keer was dat de senaat een wetsvoorstel unaniem afwees. De Eerste Kamer wees echter in 1983 de Politie-stopwet unaniem af en in 1990 de regeling voor subsidiëring van politieke instituten.