`Te veel partijen strijden over te weinig meningsverschillen en te veel media zijn op jacht naar te weinig nieuws'

Het zal alweer een jaartje geleden zijn, Hans Hoogervorst, dat je ons verraste met het voorstel de ontharingsbehandeling voor transseksuelen uit het ziekenfondspakket te halen.

Je prioriteit destijds was `kostenbeheersing' en je wilde de kosten beheersen ,,door de burger zelf meer verantwoordelijkheid te geven via de invoering van eigen betalingen''.

Op zichzelf al een briljante gedachte.

De regen beheersen door invoering van meer zon.

Staatsmanskunde!

Pas nog konden we kennismaken met een nieuw grandioos idee. Ditmaal in het kader van `verplichte orgaandonatie'. Zieke moslims, luidde je idee, hebben geen recht op de inplanting van een nier of levertje, want ze mogen van hun godsdienst ook geen organen afstaan. Zo houdt de gewone Hollander automatisch meer organen voor zichzelf over.

Wie niet geeft zal ook niet ontvangen.

Vooral de manier waarop je de politieke actualiteit bij een patiëntenvraagstuk betrok, dwong dit keer respect af. Wie op ziektekosten bespaart met behulp van vreemdelingenhaat is al bijna de nieuwe minister-president.

Boordevol staatsmanstrekjes zit je, Hoogervorst.

Als minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ben je onstuitbaar. Eigenlijk ga je over Sterren, Explosies & Tijdgeest. Je bent niet alleen een lokale kostenplaatjesbeheerser, je bent een radicale staatshervormer. De stap van kleinschaligheid naar grootschaligheid zette je moeiteloos met je artikel in Elsevier van deze week. ,,Nederland is fundamenteel instabiel'', concludeer je in dat artikel. Nederland dreigt onregeerbaar te worden. Nederland is dringend aan een tweepartijenstelsel toe. Nederlandse kiezers zijn niet langer te vertrouwen.

Een `essay' noemt Elsevier je bijdrage. Het is niet minder dan een meesterstuk.

Je gaf een nieuwe inhoud aan het begrip volksgezondheid, Hans. Nederland is ziek omdat het politieke systeem ziek is. Er bestaan te veel politieke partijen en daarom krijgt het Nederlandse volk vreemde kwalen. Kiezers `zappen' en geloven in wonderdokters.

Mirakels is je vermogen, Hoogervorst, om bij elk vraagstuk onmiddellijk op het ei van Columbus te komen. In dit kabinet van louter knappe koppen moet jij wel de allerknapste kop zijn.

Van ziekenfondspremie via moslimingewanden naar cultuurfilosofie – ziedaar de ware uomo universalis.

Maar misschien ga je te snel, Hans, en vergeet je één ding.

Als kiezers de politiek beu zijn, zijn ze ook jou beu. Als kiezers zich wispelturig gedragen en de gevestigde partijen snel de rug toekeren, keren ze ook jouw partij de rug toe. Als de media alleen belangstelling hebben voor `hyperige' uitspraken van politici, zouden ze jouw ideeën wel links laten liggen.

Dat doen ze niet. Dat zou je ook niet willen.

Je eist alle aandacht voor jezelf.

Je bent bang, Hoogervorst. Je bent bang voor je politieke voortbestaan. De instabiele kiezer is je een doorn in het oog. Je bent bang voor een politieke aardverschuiving. Daarom moet de moslim creperen en de democratie worden opgedoekt.

    • Gerrit Komrij