Rijksmuseum mag onderdoorgang wel bebouwen

Protesten van de stadsdeelraad Oud-Zuid van Amsterdam tegen bebouwing in de onderdoorgang van het Rijksmuseum zijn waarschijnlijk gebaseerd op een oude versie van het bestemmingsplan. In de geldende versie van het gemeentelijk `structuurplan' voor ruimtelijk beleid is de Passage voor fietsers geen hoofdroute, en mag er wel gebouwd worden, aldus een woordvoerder van de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening.

11