New York Times

Eén van de grootste publieke geheimen in Washington op dit moment is het top secret-programma van de CIA om verdachten van terrorisme naar landen te sturen waar de zorg voor de mensenrechten en de beginselen van de rechtsstaat geen beletsel vormen voor het martelen van gevangenen. [...]

Maar een hoge regeringsfunctionaris heeft tegen verslaggevers gezegd [...] dat hij de beweringen wilde weerspreken dat de VS gevangenen aan wetteloze regimes uitleveren met de speciale bedoeling hen door iemand anders te laten martelen. Helaas bevestigde zijn verklaring eenvoudigweg dat de regering-Bush martelingen uitbesteedt en niet van plan is daarmee op te houden.

Al jaren voor de terreuraanslagen van 11 september 2001 bediende de CIA zich nu en dan van `bijzondere uitlevering', zoals het griezelige eufemisme voor deze praktijk in het ambtelijk jargon luidt. Maar na de aanslagen in New York en Washington gaf Bush de dienst verregaande bevoegdheden om zonder toestemming van het Witte Huis of het ministerie van Justitie gevangenen te exporteren. Dit geschuif is inmiddels wezenlijk bij de antiterrorisme-operaties van de CIA, die ook overal ter wereld clandestiene kampen heeft voor gevangenen waar het Internationale Rode Kruis of het Amerikaanse volk niet van mogen weten.[...]

Het is in strijd met de Amerikaanse wet en internationale verdragen om gevangenen naar een land te sturen waar ze vermoedelijk gemarteld zullen worden, dus zei de regeringsfunctionaris dat geen enkele gevangene naar een ander land wordt gestuurd zonder waarborgen van de regering aldaar dat ze menselijk zullen worden behandeld. Hij zei dat CIA-medewerkers ,,deze waarborgen controleren, en dat we ze dan voor de zekerheid nog eens controleren''.

Deze waarborgen zijn waardeloos, en dat weet de regering-Bush natuurlijk ook. In normale tijden hebben de regeringen van deze landen al hopeloze normen met betrekking tot de mensenrechten en een menselijke behandeling, en zouden ze met groot gemak beloven dat een gevangene niet zou worden gemarteld – vlak voordat dit wel degelijk gebeurde. En dit zijn geen normale tijden. De regering-Bush heeft sindsdien allang duidelijk gemaakt dat ze martelingen toestaat, zelfs door mannen en vrouwen in Amerikaans uniform. En waarom zou je gevangenen naar oorden als Syrië en Saoedi-Arabië sturen als het niet is voor de wrede behandeling waar de Amerikanen zogenaamd van gruwen? Volgens de regeringsfunctionaris bespaarde het mankracht en geld, vergeleken bij opsluiting in de VS of in Amerikaanse gevangenissen in het buitenland. Het idee dat de productiviteit in het geding is zou komisch zijn als de zaak niet zo tragisch serieus was.

Geen redelijk mens zal de noodzaak ontkennen om terroristen op te sporen, te proberen inlichtingen uit hen te krijgen die levens sparen en hen volgens de wet te straffen. Maar de CIA heeft gevangenen naar landen gestuurd waar zij maandenlang werden gemarteld en vervolgens verdwenen of werden vrijgelaten omdat ze niets wisten. De schuldigen kunnen nooit worden berecht – niet nadat ze clandestien gevangengenomen en zelfs gemarteld zijn. In Amerikaanse regeringskringen worden deze praktijken verdedigd met de logica van de borreltafel.

Minister van Justitie Alberto Gonzales heeft gezegd dat de Grondwet van ons land niet meer van toepassing is als de VS een gevangene naar het buitenland sturen.

Dit is precies het soort redenering dat heeft geleid tot de afschuwelijke mishandelingen in gevangenissen in Irak, waar het leger nu meer Iraakse gevangenen dan ooit vasthoudt: bijna 9.000. Volgens het leger worden deze gevangenen nu beter gescreend dan in de tijd dat het overgrote merendeel van de Iraakse gevangenen zelfs helemaal niets had misdaan.

Maar er is nog altijd een tekort aan vertalers om gevangenen te verhoren, de gevangenissen zijn gevaarlijk overbevolkt, en er is nooit volledige en eerlijke publieke rekenschap afgelegd van de regels die de Amerikaanse cipiers inmiddels volgen.

Laten we over één ding duidelijk zijn: elke gevangene van de Verenigde Staten wordt beschermd door de Amerikaanse waarden. Dat kan niet worden veranderd door hem naar een ander land te sturen en te doen of we niet merken dat hij wordt gemarteld.