Meer winst voor Roto Smeets

Drukkerijgroep Roto Smeets de Boer (RSDB) heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 14 miljoen euro. Dat was 69 procent meer dan het nettoresultaat uit gewone bedrijfsvoering van 8,3 miljoen euro in 2003. De winst van 2003 na aftrek van reorganisatievoorzieningen kwam uit op 3,3 miljoen euro. Mede door desinvesteringen, integraties en sluitingen bij PlantijnCasparie daalde de concernomzet in 2004 met 1,8 procent naar 613 miljoen euro, aldus RSDB vanochtend.