Kroes wil meer actie tegen kartels

De Nederlandse eurocommissaris Kroes (Mededinging) wil strenger kijken naar kartelvorming in het bedrijfsleven. Ze gaat een apart directoraat opzetten dat zich alleen bezighoudt met verboden afspraken tussen ondernemingen.

,,Het directoraat brengt de middelen samen – de mensen en de expertise met onderzoek en procedures – die nodig zijn voor effectieve actie tegen kartels'', aldus Kroes. De nieuwe afdeling is volgens Kroes een bewijs van de nultolerantie van de Europese Commissie, die de bevoegdheid heeft verboden prijsafspraken te beboeten.

Kroes wil het verder makkelijker maken om civiele processen aan te spannen tegen bedrijven die met kartelvorming hun prijzen kunstmatig hoog gehouden hebben. Aan het eind van het jaar komt ze met een lijstje mogelijkheden, beloofde ze.

Onlangs leverde Kroes nog kritiek op de Duitse eurocommissaris Günter Verheugen (Bedrijven en Industrie), die in een interview pleitte voor versoepeling van de fusieregels.

De Nederlandse eurocommis- saris verwerpt ook het pleidooi van haar collega Verheugen om industriële kampioenen te kweken. ,,Dat is denk ik iets van het verleden.