Kamer geen inzage in `Borssele'

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) weigert de Tweede Kamer inzage te geven in rapporten over de sluiting van de kerncentrale in Borssele. De PvdA-fractie vindt dat onaanvaardbaar en heeft Kamervoorzitter Weisglas opgeroepen hiertegen in actie te komen.

In een brief deelt Van Geel vandaag namens het kabinet mee dat hij de twee rapporten waar de Kamerleden om hadden gevraagd, niet vrij kan geven. Ze zullen ook niet vertrouwelijk aan de Tweede Kamer ter beschikking worden gesteld. ,,Om de positie van de Staat niet te schaden wil het kabinet het advies van de landsadvocaat en het rapport van het Energiencetrum Nederland (ECN) niet ter beschikking stellen'', aldus Van Geel. Belangrijke overweging is volgens hem ook dat ,,de kwestie rond de sluiting van Borssele zich in de fase van besluitvorming bevindt''.

De vraag of Borssele in 2013 dicht gaat, zoals bij de vorming van het kabinet Balkenende II werd afgesproken, is vorige maand door Van Geel opnieuw ter discussie gesteld. Hij legde de Kamer voor dat sluiting wettelijk eigenlijk niet kan en daardoor een kostbare zaak zal worden. Hij verwacht dat er ,,honderden miljoenen tot ruim een miljard euro'' voor zal moeten worden betaald aan de exploitant. Dat geld zou volgens Van Geel beter aan de ontwikkeling van duurzame energie kunnen worden besteed.

Om de kwestie goed te kunnen beoordelen vroegen woordvoerders van diverse fracties in een spoeddebat op 24 februari inzicht in de onderbouwing van Van Geels stelling. Zowel de landsadvocaat als het ECN hebben op verzoek van het kabinet hiervoor materiaal aangedragen. Eventueel wilden de Kamerleden dat wel vertrouwelijk inzien. Ook dat kan volgens Van Geel niet, maar hij sluit niet uit dat het in een later stadium wel kan.

PvdA-Kamerlid Samsom accepteert deze weigering niet. ,,Dit raakt de kern van de democratische controle. Volgens de Grondwet is het kabinet verplicht om inlichtingen te verstrekken als daar om wordt verzocht.'' Hij heeft via voorzitter Weisglas het presidium van de Tweede Kamer gevraagd om in te grijpen. De discussie over de sluiting van Borssele wordt eind deze maand vervolgd.