Hogere winst Fortis door verkopen, beurs

Bank en verzekeraar Fortis heeft vorig jaar een forse winststijging geboekt. Het Belgisch-Nederlandse concern profiteerde met name van desinvesteringen en een stijging van de waarde van de aandelenportefeuille.

De meeste winst van Fortis kwam ook in 2004 weer uit de thuismarkten, de drie Benelux-landen. Deze landen genereerden circa 85 procent van het operationale resultaat. Bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron zei dat Fortis in deze thuismarkten nog altijd te kampen heeft met een trage economische groei en voegde er in het persbericht aan toe er trots op te zijn dat Fortis er desondanks in was geslaagd de inkomsten te verhogen.

De nettowinst van Fortis steeg in 2004 met 53 procent tot 3,36 miljard euro. De operationele winst, het resultaat zonder desinvesteringen zoals van de Spaanse verzekeringsdochter Seguros Bilbao, steeg 42 procent tot 3,2 miljard euro. De waarde van de aandelenportefeuille steeg voor het eerst boven de aanschafwaarde sinds het derde kwartaal van 2002, aldus Fortis. Het concern had de afgelopen jaren veel last van de malaise op de beurs. In 2004 droeg de aandelenportefeuille 372 miljoen euro bij aan de winst terwijl er in 2003 nog ruim 300 miljoen euro moest worden toegelegd. De totale baten van de bankverzekeraar daalden met 13 procent tot ruim 26 miljard euro, vooral door flink hogere rentelasten.

Het concern wil geen prognose afgeven over 2005. Dit omdat de resultaten dit jaar voor het eerst berekend worden volgens de nieuwe boekhoudmethode IFRS (International Financial Reporting Standards). Een belangrijke verandering voor financiële instellingen is dat beleggingen onder IFRS ieder jaar opnieuw op marktwaarde in de boeken gezet moeten worden. Door de invoering van IFRS zal de volatiliteit van het resultaat stijgen, aldus Fortis.

De invoering van IFRS is volgens Fortis ook een van de eenmalige redenen waarom de kosten in het bankbedrijf eind 2004 stegen. Analisten van Iris, een researchafdeling van Robeco en Rabobank, schreven vanmorgen in een commentaar dat de toename van 13 procent dermate hoog is dat zij betwijfelen of de kostenstijging alleen door eenmalige operaties als de invoering van IFRS zijn veroorzaakt.

Fortis heeft wel een doelstelling voor de lange termijn. Topman Votron maakte eind januari bekend dat Fortis in de periode 2005 tot 2009 op eigen kracht meer dan 10 procent per jaar moet groeien.