Heijmans voorziet 10 pct meer winst

Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat de nettowinst dit jaar ruim 10 procent zal toenemen. Dat maakte de onderneming uit Rosmalen vandaag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Heijmans heeft over 2004 een winst geboekt van 75 miljoen euro. Dit winstcijfer is exclusief een bijzondere last van 30 miljoen euro voor de boetes in de bouwfraude.

Wanneer de extra last wordt meegenomen, blijft er een nettoresultaat over van 45 miljoen euro. In het voorgaande boekjaar bedroeg de nettowinst van het bouwconcern 60 miljoen euro. Het operationele resultaat van Heijmans kwam uit op 115 miljoen euro tegen 112 miljoen euro in 2003.

De bedrijfsopbrengsten bij de vastgoeddivisie van het bouwconcern stegen met 15 procent. Bij de bouwtak stegen de opbrengsten licht tot 846 miljoen euro, maar het operationele resultaat van deze divisie nam met een vijfde af tot 33 miljoen euro.

Het Heijmans-onderdeel dat zich met infrastructurele projecten bezighoudt, zag zowel de bedrijfsopbrengsten als de operationele winst met circa 10 procent dalen. De winst van dit onderdeel werd gedrukt door een reorganisatielast.

De totale bedrijfsopbrengsten van Heijmans kwamen vorig jaar uit op 2,59 miljard euro. Dat is ongeveer net zoveel als een jaar eerder. De orderportefeuille van de bouwondernemer bedroeg eind vorig jaar 2,3 miljard euro.