Geloofwaardigheid Nederland in geding 2

Premier Balkenende kan zich de moeite van een juridische haarkloverij over de grondwettelijke definitie van het begrip oorlog besparen. Ofwel Nederland is volgens hem niet in oorlog, ofwel Nederland is volgens hem wél in oorlog. In het eerste geval heeft onze volksvertegenwoordiging het grondwettelijke recht recht om zich uit te spreken over Nederlandse militaire acties in Afghanistan. In het tweede geval moet Balkenende de Nederlanders uitleggen waarom hij Nederland in een oorlog heeft betrokken zonder dat aan onze volksvertegenwoordigers te melden. Om ze vervolgens te vertellen welke maatschappelijke, economische, politieke en militaire consequenties het kabinet aan deze oorlog verbindt.

    • R.K. Hack Zwolle