Geen onnatuurlijk hoge diersterfte door sneeuw

In het natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland is ,,extra sterfte'' opgetreden onder de drieduizend in het wild levende paarden, runderen en edelherten als gevolg van de sneeuwval vorige week. Maar deze sterfte is niet ,,onnatuurlijk hoog''. Dat schrijft minister Veerman (LNV, CDA) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Dierenartsen meldden eerder dat er dieren van de honger sterven. Het CDA wil nu een spoeddebat over de kwestie.

Veerman schrijft: ,,De huidige sterfte bedraagt vijftien à twintig dieren per dag. Er is geen sprake van onnatuurlijk hoge sterfte. Er waren door de zachte weersomstandigheden deze winter nog weinig dieren gestorven. Door de sneeuwval van de afgelopen week is er sprake van extra sterfte.'' Volgens Staatsbosbeheer valt de sterfte mee. ,,Opvallend is, dat het aantal afgevallen dieren kleiner is, dan te verwachten was met de extreme koude van de afgelopen week.''

Staatsbosbeheer laat de natuur in de Oostvaardersplassen zo veel mogelijk z'n eigen gang gaan. Dit houdt in dat het aantal dieren niet afhangt van het afschot door jagers, maar van de natuurlijke omstandigheden van het terrein en van de natuurlijke levensverwachting van de dieren. Dieren worden alleen afgeschoten als ze lijden.

Staatsbosbeheer voert de dieren in voedselarme perioden zoals de winter niet bij. Dit bijvoeren gebeurt alleen als een ,,relatief groot deel van de populatie in gevaar komt'' om ,,uitzichtloos en ernstig lijden te voorkomen'', aldus Veerman. Daarvan was in de ,,korte koude periode van de vorige week nog geen sprake'', aldus de bewindsman.

Als nadelen van bijvoederen gelden dat de natuur wordt verstoord en dat er ,,onrust in de kudde'' ontstaat. Staatsbosbeheer: ,,De sociale rangorde binnen de kuddes bepaalt welke dieren de beste voedselplaatsen kunnen bemachtigen. Oude dieren en jonge dieren die niet meer door de moeder worden gezoogd staan het laagst in rangorde en krijgen daarom het minste voedsel. In de natuur overleven daarom vooral de sterkste dieren.''

Staatsbosbeheer heeft wel vorige week een bos waar nog het meeste voedsel was te vinden, afgesloten voor publiek. Ook zijn de controles op de kudde verhoogd tot drie keer per dag.