Zorgen over handel in eicellen Roemenië

Berichten over commerciële handel in menselijke eicellen in Roemenië hebben geleid tot bezorgdheid in het Europees Parlement. De christen-democratische fractie heeft het dagelijks bestuur van de Europese Commissie om maatregelen gevraagd.

Maar volgens Europees Commissaris Markos Kyprianou van Volksgezondheid heeft de Commissie geen juridische bevoegdheid en zullen de landen zelf moeten optreden.

Volgens de Nederlandse CDA-europarlementariër Maria Martens zijn er Roemeense vrouwen die een ,,maandsalaris verdienen'' met het doneren van hun eicellen. Roemenië waarmee de Europese Unie op dit moment onderhandelt en dat naar verwachting in 2007 tot de unie toetreedt was eerder al berucht vanwege de handel in adoptiekinderen.

Martens beroept zich onder andere op een onlangs uitgezonden reportage van de Britse BBC waarin werd gemeld dat er een levendige handel bestaat in eicellen tussen het Verenigd Koninkrijk en Roemenië.

Voorts verwijst Martens naar de website van de Roemeense privé-kliniek Global Art. Op die site wordt melding gemaakt van meer dan duizend ,,postorder baby's'' die in Israël zouden zijn geboren. In de kliniek worden donor-eicellen van Roemeense vrouwen bevrucht met ingevlogen sperma. Daarna wordt de bevruchte eicel teruggestuurd om te worden ingeplant.

Het christen-democratische europarlementslid meent dat de handel in eicellen in strijd is met Europese regelgeving. Zij noemt de commerciële exploitatie ,,onethisch''.

Eind 2003 is een Europese richtlijn aangenomen over het grensoverschrijdend gebruik van menselijk weefsel en cellen. Daarin staat dat lidstaten zich zullen inspannen om te waarborgen dat het afstaan van menselijk materiaal niet gebeurt met het oog op geldelijk gewin.

Slechts de gemaakte onkosten zouden mogen worden vergoed. Vanuit Europa kunnen echter geen bindende voorschriften worden opgelegd. Het is de bedoeling dat de richtlijn uiterlijk op 7 april 2006 in alle lidstaten van de EU in nationale wetgeving zal zijn verwerkt.

Op de website van Global Art staat dat de eiceldonoren voornamelijk worden gerecruteerd uit Oost-Europese vrouwen van in de twintig. Veel van hen zijn afgestudeerd of studeren nog, aldus het bedrijf.

De Roemeense overheid heeft naar aanleiding van de actie van de Europese Christen-Democraten laten weten dat de privé-kliniek onlangs op last van de regering is gesloten. Bovendien heeft de openbare klager de zaak verder in onderzoek genomen.