Wall Street Journal

Volgens persberichten heeft secretaris-generaal Kofi Annan besloten topconferenties gehouden over de vraag wat het antwoord moet zijn op de groeiende irrelevantie van de VN. Hij zou zoeken naar een portie stevige liefde, een paar onverbloemde waarheden over al de manieren waarop de VN hebben gefaald, en wat daaraan moet gebeuren.

Daarom kunnen we alleen maar aannemen dat Annan oprecht was toen hij gisteren het besluit verwelkomde van president Bush om John Bolton voor te dragen als de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. [...] Bolton is een hard-liner, en heeft zich schuldig gemaakt aan schendingen van het diplomatieke protocol door Noord-Korea te omschrijven als ,,een helse nachtmerrie'' waar een ,,tirannieke dictator'' de baas is. Er zullen nog meer van zulke schendingen nodig zijn, wil Bolton slagen in zijn missie.

De VN maken op dit moment twee crises door. De eerste is haar doeltreffendheid. Het afgelopen jaar heeft de wereld een deprimerende reeks voorbeelden gezien van alles wat de VN niet kunnen doen. Zij hebben massamoorden in Rwanda, Bosnië en nu in Darfur niet kunnen voorkomen. Zij kunnen niet competent (laat staan ethisch) een olie-voor-voedsel-programma uitvoeren. Zij kunnen niet snel hulp bieden aan de slachtoffers van natuurrampen. Zij kunnen niet de naleving van haar eigen Veiligheidsresoluties afdwingen. Zij kunnen de proliferatie van massavernietigingswapens niet stoppen. Zij kunnen zelfs geen definitie geven van terrorisme.

Tot op zekere hoogte kan dit onvermogen worden geweten aan een gebrek aan middelen, hoewel dat de VN tot nu toe niet heeft verhinderd guller te zijn voor haar staf dan de gemiddelde Amerikaanse onderneming. Tot op zekere hoogte is dit onvermogen ook te wijten aan de lidstaten van de VN en niet aan de organisatie zelf.

Maar de diepere reden voor dit onvermogen is dat de VN een morele crisis doormaken. Deze bond van naties maakt geen onderscheid tussen democraten en dictators, tussen de beschaafden en de barbaren, en kiest geen partij daartussen. [...] Zo zijn de VN een institutie geworden zonder moreel kapitaal, en dat is de onderliggende reden voor zijn machteloosheid.

Met het oog op deze twee crises kunnen we geen betere kandidaat bedenken om ze aan te pakken dan Bolton. In zijn laatste baan op het State Department heeft hij het Proliferation Security Initiative tot stand gebracht, de succesvolste en belangrijkste multilaterale actie van deze regering – of de voorgaande [...]. Hij heeft het Verdrag van Moskou uit 2001 uitonderhandeld, het meest opvattende nucleaire-ontwapeningsverdrag uit de geschiedenis. In de grote-mensenwereld heet dit `dingen gedaan krijgen', iets waarover de VN meer zouden kunnen leren. [...]

De VN zijn ook de plaats waar voorgaande ambassadeurs als Daniel Patrick Moynihan en Jeane Kirkpatrick de Amerikaanse zaak hebben bepleit. We verwachten dat Bolton deze traditie zal voortzetten, en misschien zelfs de VN van haarzelf zal redden.