Topman van Boeing moet weg om niets

Na slechts vijftien maanden aan het roer van Boeing te hebben gestaan, is Harry Stonecipher de laan uitgestuurd. Maar het voortijdige vertrek van de topman van de Amerikaanse vliegtuigbouwer is niet het gevolg van dalende winsten, een aandeelhoudersrebellie of een commercieel schandaal. De raad van commissarissen vroeg hem op te stappen na kennis genomen te hebben van een liefdesrelatie tussen Stonecipher en een vrouwelijke manager van het concern.

De gevoeligheid van Boeing is geen verrassing. Na een schandaal rond de werving van personeelsleden bij het Pentagon, dat zestien maanden geleden leidde tot het ontslag van de toenmalige topman en zijn financiële rechterhand, meent het concern boven iedere mogelijke verdenking verheven te moeten zijn.

De meeste Amerikaanse bedrijven zijn veel voorzichtiger geworden als het om het gedrag van hun topmanagers gaat. En klokkenluiders – zoals degene die de relatie van Stonecipher aan de raad van commissarissen verklapte – worden tegenwoordig aangemoedigd. Niettemin was Stonecipher een zeer gewaardeerde topman. Bovendien heeft het concern, hoewel veel details nog onbekend zijn, al wel duidelijk gemaakt dat de affaire geen enkele invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering.

De vrouwelijke manager kreeg geen promotie of extra bonussen. Het is dus moeilijk in te zien hoe Stonecipher met deze relatie Boeings gedragscode kan hebben geschonden, zoals de raad van commissarissen beweert, behalve door het mogelijk in verlegenheid brengen van het bedrijf. Boeing zou met de getroffen maatregelen wel eens te hard van stapel gelopen kunnen zijn.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Marianne Brun-Rovet