Senaat unaniem tegen (Gerectificeerd)

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Eerste Kamer unaniem een wetsvoorstel afgewezen. Het gisteren gesneuvelde voorstel van minister Donner (Justitie, CDA) moest een Europese richtlijn implementeren die de handel in verpande aandelen mogelijk maakt.

Dat is vooral belangrijk voor banken. Als zij leningen verstrekken aan bedrijven of andere banken, krijgen zij vaak aandelen in onderpand, die zij volgens de huidige Nederlandse wet niet mogen verhandelen. Het wetsvoorstel zou dat wel mogelijk maken, wat de liquiditeit van de financiële markten sterk zou vergroten.

De Eerste Kamer had geen bezwaar tegen dit nieuwe type leningsovereenkomst op zich, zegt VVD-senator A. Broekers-Knol. De Kamer vertrouwt erop dat banken altijd in staat zullen zijn om klanten die aandelen in onderpand geven, aan het eind van de leningsovereenkomst een vergelijkbaar aandelenpakket terug te geven. ,,Daar hebben we in Nederland juist financieel toezicht voor'', zegt Broekers-Knol.

De Kamer vond echter onaanvaardbaar dat van Donner ook bedrijven die niet onder toezicht staan met verpande aandelen mochten gaan handelen – een uitbreiding waartoe de richtlijn niet verplichtte. ,,Als die bedrijven failliet gaan, staat de pandgever met lege handen.''

Rectificatie

Het bericht Senaat unaniem tegen (9 maart, pagina 17), over de afwijzing door de hele Eerste Kamer van een wetsvoorstel over handel in verpande aandelen, meldt dat dit de eerste keer was dat de senaat een wetsvoorstel unaniem afwees. De Eerste Kamer wees echter in 1983 de Politie-stopwet unaniem af en in 1990 de regeling voor subsidiëring van politieke instituten.