Rijksmuseum in conflict met stadsdeel

Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid maakt bezwaar tegen de bouwplannen van het Rijksmuseum. Het Stadsdeel wil niet dat hoofdingang in de onderdoorgang komt. Dat hindert fietsers en voetgangers te veel.

Dat maakte een woordvoerder van het Stadsdeel gisteren bekend. Ook biedt bebouwing in de onderdoorgang onvoldoende ruimte voor hulpdiensten.

Het voorlopige ontwerp van de Spaanse architecten Cruz y Ortiz voor het nieuwe Rijksmuseum werd in september 2003 gepresenteerd. De verbouwing kost 272 miljoen euro en moet in 2008 zijn afgerond. Die datum en het geplande budget staan nu onder druk.

Het Rijksmuseum wilde vandaag nog geen commentaar geven.

De geplande ondergrondse entree van het museum leidde meteen tot protest bij stadsdeel en buurtbewoners. Stadsdeelvoorzitter E. Jaensch: ,,In het bestemmingsplan uit 1995 staat al dat er niet gebouwd kan worden in de openbare ruimte, waartoe de onderdoorgang behoort. Het ontwerp ging daar van meet af tegenin. Ik denk dat het museum zich pas laat bewust werd van de rol van de stadsdeelraad.''

Na overleg tussen stadsdeel, museum en onder meer de Fietsersbond werd het ontwerp begin 2004 op een aantal punten gewijzigd, maar volgens de critici onvoldoende. In juli 2004 besloot het stadsdeel om randvoorwaarden op te gaan stellen in de vorm van een ,,ruimtelijk afwegingskader'', en werd het voorlopig ontwerp `on hold' gezet. Het kader dat het stadsdeel gisteren presenteerde is niet definitief. Op 16 maart begint een inspraakprocedure. Het stadsdeel wil ook een openbaar debat over de kwestie. Het definitieve afwegingskader, dat bindend is voor het Rijksmuseum, wordt half mei bekendgemaakt. Pas dan kunnen de voor de nieuwbouw benodigde bouwaanvragen en vergunningen worden ingediend.

Jaensch: ,,Veel Amsterdammers hebben een emotionele band met de onderdoorgang, maar wij hebben dat juist willen objectiveren. Er fietsen elke dag 11.000 mensen onder het museum door, en er zijn jaarlijks zo'n 4 miljoen passanten. Op zo'n druk punt, dat ook nog een belangrijke verbindingsweg tussen Noord en Zuid vormt, moet je geen hoofdingang van een museum willen plaatsen.''