Kamer tegen automatisch donorschap

De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen om alle Nederlanders in principe te verplichten om na hun dood hun organen af te staan voor transplantatie.

Tegen stemden gisteren 78 Kamerleden, 68 stemden voor. Het voorstel, ingediend door SP'er Kant, pleitte voor een zogenoemd geen-bezwaarsysteem, waarbij iedereen automatisch als donor wordt geregistreerd tenzij de betrokkene daartegen bezwaar maakt.

In verschillende fracties leidde het onderwerp tot verdeeldheid. Zo stemden vijf fractieleden van de PvdA (Van Dam, Van Heemst, Dijsselbloem, Douma en Smits) en twee leden van de LPF-fractie (Varela en Van den Brink) in afwijking van hun fracties tegen. Het CDA, dat tegen stemde, kende één dissident, het Kamerlid Algra.

Behalve het CDA waren ook de VVD, SGP en de Groep Wilders tegen. Voor waren de PvdA en LPF (behoudens de dissidenten), SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Groep Lazrak. Vier Kamerleden waren afwezig.

Ook binnen de VVD waren voorstanders van het geen-bezwaarsysteem, waaronder fractiespecialiste Veenendaal, maar na overleg binnen de fractie werd besloten dat iedereen tegen zou stemmen.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) toonde zich na afloop tevreden over het verloop van de stemming, hoewel hij zei dat ,,een heleboel mensen teleurgesteld zullen zijn''. De minister kondigde aan ,,alles op alles'' te zetten om het aantal geregistreerde donoren te verhogen, bijvoorbeeld door mensen vaker te vragen donor te worden.

Op dit moment hebben vier miljoen Nederlanders in het Landelijk donorregister laten vastleggen of zij wel of niet na hun overlijden hun organen beschikbaar stellen. Dat levert jaarlijks 220 donaties op, terwijl er een wachtlijst is van 1.400 mensen die op een orgaandonatie wachten. Een Kamermeerderheid nam gisteren een motie aan waarin staat dat het aantal donaties met 20 procent omhoog moet. Hoogervorst denkt dat dit niet haalbaar is. Hij denkt dat een toename van 10 procent het maximaal haalbare is.

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland zijn ,,verbouwereerd'' dat de motie van Kant het niet heeft gehaald.