Kamer tegen automatisch donorschap

De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen om alle Nederlanders in principe te verplichten om na hun dood hun organen af te staan voor transplantatie. Tegen stemden gisteren 78 Kamerleden, 68 stemden voor. In verschillende fracties leidde het onderwerp tot verdeeldheid.

3