Kamer krijgt eigen adviesraad economie

De Tweede Kamer krijgt een eigen Raad van Economische Adviseurs. De benoeming van de vijf leden van de raad wordt volgende week verwacht.

De raad krijgt tot taak om de Tweede Kamer ,,onafhankelijk en deskundig'' te adviseren op macro-economsche beleidsterreinen. De leden van de raad zijn niet gebonden aan de overheid en vallen niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid zoals de medewerkers van het Centraal Planbureau.

De komende maanden al zal de raad advies geven over de Voorjaarsnota 2005 en in september over de Miljoenennota 2006. Voorts kan de raad gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Kamer geven. Het is de bedoeling dat de raad aan de Kamerleden helderheid verschaft over de grote hoeveelheid beschikbare financieel-economische informatie.

De Raad zal bestaan uit Willem Buiter (werkzaam als de hoogste econoom van de Oost-Europabank (EBRD) in Londen en bij de Universiteit van Amsterdam), Sylvester Eijffinger (Universiteit van Tilburg), Cees Koedijk (Erasmus Universiteit), Coen Teulings (Universiteit van Amsterdam) en Arjen van Witteloostuijn (Rijksuniversiteit Groningen). De leden van de raad worden voor de periode van één jaar benoemd. De oprichting van de raad is een initiatief uit 2003.

portret Buiter: pagina 18