IRA wilde moordenaars zelf doden

Het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) heeft de familie van een in januari vermoorde katholieke man in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast vorige maand aangeboden de daders neer te schieten.

Dit nieuws, dat gisteren door de IRA zelf werd bekendgemaakt, heeft in Groot-Brittannië tot veel beroering geleid. De bekentenis van de IRA illustreert volgens veel politici het meedogenloze karakter van de beweging en het totale gebrek aan respect voor een normale rechtsgang.

De familie van Robert McCartney, die eind januari na een ruzie in een pub in Belfast werd neergestoken en doodgeslagen door een groep mannen, sloeg het aanbod van de IRA af. In plaats daarvan wil ze dat de daders voor de rechter worden gebracht.

Vooral de vijf zusters van McCartney en diens verloofde voeren hiervoor campagne. Binnen het katholieke volksdeel van Noord-Ierland, dat de activiteiten van de IRA lange tijd heeft ondersteund, hebben ze veel weerklank gevonden. Juist daardoor is zowel de IRA als Sinn Féin, de legale politieke arm van de IRA, in grote verlegenheid geraakt.

Aangenomen wordt dat de daders uit kringen van de IRA afkomstig zijn. De IRA zelf sprak in de verklaring van gisteren van vier mannen, die bij de moord betrokken waren. Twee van hen zouden IRA-leden zijn. De IRA heeft inmiddels drie leden uit de beweging gezet in verband met de moord. Ook Sinn Féin heeft zeven leden geschorst. Sinn Féin-leider Gerry Adams heeft hun namen aan de Britse politie doorgegeven.

De leiders van zowel de IRA als Sinn Féin hebben de afgelopen dagen voorts alle ooggetuigen van de moord opgeroepen mee te werken met het onderzoek van justitie naar de moord. Ze hebben, anders dan in het recente verleden, beloofd geen represailles te nemen tegen mensen die belastende verklaringen afleggen tegen de IRA of Sinn Féin.

De schriftelijke verklaring van de IRA maakt niet duidelijk of de beweging bereid was de daders van de moord dood te schieten of slechts in de benen te raken – een gebruikelijke methode. Evenmin helder is waarom de IRA zo openlijk met het eigen aanbod naar buiten treedt. Britse commentatoren houden het erop dat ze zich daartoe gedwongen voelden onder druk van de publieke opinie.

In de Verenigde Staten, invloedrijk in Noord-Ierland, heeft president Bush de zusters van McCartney volgende week op het Witte Huis uitgenodigd ter gelegenheid van St Patrick's Day, de Ierse nationale feestdag. Gerry Adams is ditmaal niet welkom.