Financial Times

Voorgaande Republikeinse regeringen hebben mensen die geen blad voor de mond namen als ambassadeur naar de Verenigde Naties gestuurd, zoals Daniel Patrick Moynihan en Jeane Kirkpatrick. Maar nu George W. Bush als zijn man in New York John Bolton heeft voorgedragen, zullen zijn partners even stil zijn. Niet alleen was Bolton als de belangrijkste man voor wapenbeheersing in het State Department de afgelopen vier jaar erg bot, hij is ook een uitgesproken unilateralist en een gevestigde criticaster van de VN. Op het eerste gezicht staat zijn voordracht haaks op de ogenschijnlijke nieuwe nadruk van de Amerikaanse president, vooral op zijn bezoek aan Europa vorige maand, op coöperatieve diplomatie.[...]

Het is onwaarschijnlijk dat Bolton zichzelf opnieuw uitvindt als een herboren multilateralist. Maar als het Amerikaanse beleid in die richting zou veranderen [...], zou het meer gewicht in de schaal leggen bij de vele critici van de VN onder Republikeins recht als dat uit de mond van Bolton zou komen. [...]

De belangrijkste vraag bij de voordracht van Bolton is of die hervorming van de VN zal aanmoedigen. Washington gelooft kennelijk dat het de VN verder kan opschrikken tot strijd tegen corruptie en vergroting van de transparantie. Maar Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, heeft al stappen gezet in die richting, en de vraag voor Bolton en de Amerikaanse regering is of ze echt mikken op interne verbeteringen binnen de VN om deze organisatie een grotere rol te geven.

Nu worden de plannen van de Veiligheidsraad voor een interventie in Darfur bijvoorbeeld geblokkeerd door onenigheid over de vervolging van misdadigers door het Internationale Strafhof, waarvan Bolton een van de felste tegenstanders binnen de regering is. Ook Boltons staat van dienst op het gebied van wapenbeheersing, vooral de kernwapenprogramma's van Iran en Noord-Korea, is niet bepaald schitterend. Ironisch gezien heeft zijn aarzeling om direct te onderhandelen met beide landen, de VS als enige optie gelaten om dit proliferatieprobleem aan de orde te stellen in de Veiligheidsraad. [...]

Het zou best kunnen dat het besluit een van de onwrikbaarste unilateralisten in Washington naar de VN te sturen, een briljante ingeving blijkt te zijn. Maar het is aan Bolton en zijn bazen in Washington om dat te bewijzen.