Enthousiasme dualisme klein

Dualisering van het gemeentebestuur heeft burgers niet enthousiaster gemaakt voor de lokale politiek. Drie jaar na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur, juist bedoeld om de herkenbaarheid en de toegankelijkheid van het lokaal bestuur meer gezicht te geven, zijn de inwoners voor het grootste deel omverminderd negatief in hun oordeel over de lokale politiek. De helft van de bevolking vindt dat de raad en het college van B en W nog steeds twee handen op een buik zijn. Dat blijkt uit een enquête in het derde jaarbericht van de begeleidingscommissie `Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie'.