Duizend claims voor bouwfraude

De bouwsector staan zo'n duizend civiele procedures wegens prijsopdrijving van de overheid te wachten, nu een collectieve schikking afgelopen vrijdag door het kabinet is afgewezen. Dat blijkt uit een brief die minister Dekker (Ruimtelijke Ordening, VVD) vanochtend aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gedupeerde overheden (departementen, gemeenten, provincies en waterschappen) hebben duizend zaken uit de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem geselecteerd waarin volgens hen aantoonbare schade is geleden als gevolg van prijsafspraken en kartelvorming. Daarmee is een totaalbedrag aan claims gemoeid van 150 miljoen euro.

De ministers Dekker en Peijs hadden vorige week dinsdag een conceptakkoord met de bouwbranche over een schikking waarmee 50 miljoen euro gemoeid was. Aan die onderhandelingen hadden ook de andere overheidsinstellingen meegedaan. Daarnaast zou de bouwsector 15 miljoen euro financieren voor innovatieprojecten in de bouwbranche. Overheden zouden niet alleen alle lopende procedures staken, maar ook geen nieuwe meer beginnen voor zaken waarover voor 1 januari 2003 prijsafspraken zijn gemaakt.

Hoewel beide ministers gemandateerd waren om namens het kabinet die onderhandelingen te voeren, wees het kabinet afgelopen vrijdag het conceptakkoord van de hand. De hoogte van het schikkingsbedrag was te laag en bovendien was er ook geen garantie dat het bedrag ook volledig betaald zou worden, aldus betrokkenen bij die onderhandelingen. ,,De risico's voor de overheidspartijen waren onvoldoende afgedekt'', schrijft Dekker. ,,Het kabinet heeft het schikkingsvoorstel als niet toereikend beoordeeld.''

Het is onduidelijk hoe kansrijk de zaken zijn die de overheid wil aanspannen. Eind 2003 heeft het rijk vier zaken geselecteerd die het kansrijk achtte. De civiele rechter achtte zich niet bevoegd, waarna het rijk is in beroep gegaan bij het gerechtshof.