Deur open voor `vaderjoden'

De Joodse stichting Beit Ha'Chidush in Amsterdam gaat mensen toelaten die alleen een joodse vader hebben en – in beperkte mate – mensen die helemaal geen joodse ouders hebben.

Het erkennen van zogenoemde `vaderjoden' is omstreden. In de halacha, de joodse wet, staat dat het jodendom alleen wordt overgedragen via de moeder. In de Nederlandse joodse gemeenschap hecht men sterk aan de halacha. In bijvoorbeeld de progressieve Reform-beweging in de VS worden vaderjoden al langer aanvaard, mits de opvoeding joods is geweest, aldus Marcella Levie, bestuurslid van Beit Ha'Chidush (huis van vernieuwing).

De stichting zet ook – beperkt – de deuren open voor ,,niet-joodse liefhebbers van de joodse traditie en leefwijze en joden die niet over papieren beschikken die bewijzen dat ze joods zijn'', aldus Levie. Mensen zonder joodse ouders moeten al wel ten minste drie jaar een joodse binding hebben. Bovendien moeten alle kandidaten een cursus volgen om kennis op te doen van alle aspecten van het jodendom. ,,Het moet wel een joodse club blijven', zegt Levie. De vereniging zal uiteindelijk uit maximaal 15 procent `nieuwe joden' gaan bestaan. Het lidmaatschap geeft overigens geen volledig erkende joodse status. Men kan wel participeren in de viering van de sabbat en de joodse feestdagen.

Beit Ha'Chidush vormt zich momenteel om tot een vereniging met leden en trekt een rabbijn aan. Die heeft evenwel geen vetorecht bij de beslissing om een `nieuwe jood' wel of niet toe te laten tot Beit Ha'Chidush.

Ook bij het Joods Maatschappelijk Werk zijn `vaderjoden' en mensen zonder joodse ouders welkom. ,,We richten ons op iedereen met een joodse achtergrond'', aldus een woordvoerder. In Nederland wonen ruim 40.000 joden, de vaderjoden meegeteld.