`Den Haag is zo slecht nog niet'

Den Haag is onvoldoende trots op het culturele aanbod in eigen stad, zegt de Haagse wethouder van Financiën en Cultuur Else van Dijk-Staats. De VVD-wethouder belegde gisteren in het Appeltheater een bijeenkomst voor de Haagse kunstwereld met de titel `De wereld vangen' om te praten over de culturele profilering van de stad.

De discussie over het ingeslapen imago van Den Haag is oud. Louis Couperus schreef in zijn tijd al dat de stad `iets soezerigs' had. Van Dijk-Staats stelde snel na haar aantreden in oktober vast dat er ,,nogal veel'' schort aan het zelfbeeld. ,,Maar het is niet duidelijk wat te doen. Is het een kwestie van imago, komt het door de media, ligt het aan de culturele instelling zelf of ligt het aan gebrekkige pr van de gemeente? Dat wil ik uitzoeken, daarom zijn we hier.''

Ideeën genoeg. Couperus als publiekstrekker, stelt de directeur van het Louis Couperus Museum voor. Den Haag als beat-stad zegt iemand die ijvert voor het binnenhalen van het Nationaal Popmuseum. Er wordt gelachen. Is dit wat men wil? ,,Amsterdam kan schreeuwen, Rotterdam kan stoer doen, wij hebben kwaliteit'', zegt PvdA-gemeenteraadslid Marieke Bolle. ,,Den Haag is de geheimtip van Nederland'', zegt Schouwburg-directeur Oscar Wibaut.

Aus Greidanus, leider van Theatergroep De Appel, zucht. ,,De discussie over de potentie van Den Haag heeft al dertig jaar plaats. Wie bepaalt die identiteit? Oordelen en vooroordelen zijn zeer subjectief.'' Zijn voorstel: ,,Mensen moeten zich bewust worden van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen aandacht hebben voor hun eigen eiland.''

Maar hoe doe je dat? Niet via een nieuwe kunststichting, zo blijkt. Het voorstel van Kees Weeda, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, wordt afgewezen. Alom heerst grote voorzichtigheid over de rol van de politiek. Ook vanuit de politiek zelf. ,,We moeten terughoudend zijn in het opleggen van regels en oplossingen'', zegt Van Dijk-Staats.

Wat dat betreft is Den Haag zo slecht nog niet, klinkt er vanuit het gezelschap. In Amsterdam en Rotterdam is de invloed van de politiek te groot. Den Haag doet dat beter. Het gezelschap gaat instemmend uiteen. ,,Praten is goed, zegt Van Dijk-Staats.