Dekker past huurplan aan

Minister Dekker (VROM, VVD) gaat opnieuw haar plannen voor liberalisering van de huurmarkt aanpassen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft daar gisteren op aangedrongen.

Vorige maand al paste Dekker haar huurbeleid aan onder druk van D66 en CDA. In plaats van volgend jaar wil zij nu pas in 2010 een deel van de huurmarkt vrijgeven. Daarbij zou het gaan om maximaal 20 procent van de woningen, waarvan de huur bovendien niet mag uitkomen boven 5,4 procent van de waarde die het pand in 1999 is toegekend voor de heffing van onroerendezaakbelasting.

PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie lieten in het overleg blijken dat Dekkers afgezwakte plannen voor liberalisering nog steeds te ver gaan. Kamerlid Depla (PvdA) noemde Dekkers overgangsgebied ,,een liberalisatie light.'' ChristenUnie-woordvoerder Slob zei niet te geloven dat de plannen het woningtekort opheffen. Namens de GroenLinks-fractie stelde Van Gent: ,,Het wordt een enkeltje prullenbak voor het voorstel, of een enkeltje Wassenaar voor de minister.''

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 toonden zich ingenomen met Dekkers wijzigingen van de afgelopen weken. Zij waren tevreden dat de minister pas tot liberalisering overgaat als het woningtekort werkelijk is teruggebracht. Dekker wil met de corporaties afspraken maken over de bouw van nieuwe woningen. Alle fracties benadrukten dat zij deze afspraken tevoren willen bestuderen. Depla (PvdA): ,,Om te zien of de minister geen gekke dingen doet.''

Buiten de Tweede Kamer is Dekkers huurbeleid ook omstreden. Bij het debat waren ontevreden huurders luidruchtig aanwezig. Gisteren werd bekend dat Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, niet blij is met de aangepaste plannen van Dekker, wegens het op de WOZ-waarde gebaseerde huurplafond. Aedes schrijft vandaag op haar site: ,,De uitkomsten van het debat zijn voor Aedes reden om verder met de minister in gesprek te gaan over de uitwerking van het beleid.'' Over een paar weken debatteert de Kamer opnieuw over het huurbeleid.